Test Test Test Test

1993-1998


1994 kuni 1998

1994. aastal tuli Jaan Loderaua asemele Inna Lai. 1995. aastal asendas Tiina Kodumäe Janet Tsõba. 1996. aastal asusid Lemme-Liis Elp, Vahur Soonberg ja Toomas Bubert Regina Sarapova ja Mari ning Raivo Söödi kohale. Lühikeseks ajaks liitus ansambliga Thea Sander.

1993

Marina Sööt, Marge Saarela, Janet Tsõba, Margus Bubert, Clelia Piirsoo, Vello Rand, Jaan Loderaud, Tiina Sillaots, Eneken Moorlat, Regina Sarapova, Raivo Sööt, Mart Schifrin.